Afrikas öknar ska grönska

Som avslut på året 2013 valde jag att ta mitt miljöansvar genom att donera träd för plantering i Afrikas öknar. I första hand Kenya. Efter moget övervägande och informationsinhämtande valde jag att bli både kund och ambassadör för organisationen Better Globe. För ett längre perspektiv lät jag även mina barn med respektive samt barnbarnen få vara med och investera för framtiden både för sig själva och för ett grönare Afrika.

De träd jag skriver om här är alltså hjälp till självhjälp och inhemska från det område där de sedan, efter de dragits upp ur frö, planteras ut och vårdas under, totalt, 20 år. Från år 5 tas skörd från träden som mangofrukter, gummi tappas och liknade beroende på vilket trädslag det rör sig om. En del av intäkterna från försäljningen av dessa skördar går tillbaka till mig och andra delägare som en bonus. Det är snabbväxande trädslag och efter 20 år avverkas trädet och säljs på virkesmarknaden som mahognyliknande träslag och samtidigt utbetalas en del av slutlikviden till donatorn.

Hela processen är hantverksmässig och personalintensiv så många kan på detta sätt få arbete och sin försörjning i områden där inget annars växer. Frön tas från mango- eller gummiträd, skalas och nötterna petas ner i krukor för groning. Skolas om allt eftersom och efter två år i drivbänk planteras nu den lilla trädplantan ut på sin slutliga växtplats. Under ett år kommer den nu att handrensas och handvattnas för att därefter själv kunna försörja sig med vatten och ta fart i tillväxt.

Bristen på vatten är en annan effekt av torkan i Afrika och ofta är det lilla vatten som går att få tag i kraftigt förorenat. Så vi bidrar även till möjligheten att borra brunnar, ta tillvara regnvatten för förvaring i stora cisterner och så vidare. Men än så länge är det långt mellan vattenkällorna och ofta går befolkningen sisådär 40 – 50 km för att hämta sitt hushållsvatten varför man förstår att det tar sin tid. Tid som barnen kan använda till skolgång, kvinnorna till eget företagande i hushållet vilket på sikt leder till ett jämlikare samhälle.

Genom att investera i så kallade donationspaket kan man på ett enkelt och, för oss, inte speciellt kostsamt sätt bidra till möjligheten att plantera träd, säkra vattenförsörjningen, bidra med ekonomiska medel för skolbyggnationer samt till mikrolån till befolkningen runt plantagerna. Ett paket innehåller 2 träd där man själv äger en del av avkastningen och slutlikviden, 2 träd som byarna runt plantagen får för egen avkastning, ekonomiska medel till motsvarande 500 liter vatten, 1,5 euro går till skolbyggnation samt slutligen 1,5 euro går till mikrolån för inköp av ett par getter, en symaskin eller liknande för start av småföretag ute i byarna.

Befolkningen bygger själva skolbyggnaderna av det material som finns tillgängligt. Man kan till exempel gräva en grop på 1,5 meters djup och därur hämta upp lera som får bli grunden till de tegelstenar som blir stomme till skolhuset. Det pengar som skänks till projekten går alltså till stor del till löner åt arbetarna samt till viss del till plåt till taken, exempelvis. En skolbyggnad det vill säga ett stort öppet hus med gjutet cementgolv som kan rymma ungefär 60 barn i olika åldrar kostar i svenska pengar ungefär 20 000 kronor. Genom att de vuxna får arbete i samband med byggnationerna och därmed lön kan man själva betala det skolmaterial som behövs till barnen vilket ökar känslan av självständighet istället för beroende av allmosor.

Hur vet man då att det är en bärande idé? Det som så mycket annat vet man inte förrän efteråt men vad man litar till är att Kenya är ett förhållandevis lugnt område där man under en längre tid, i Afrikanska mått mätt, haft fred och demokratiska val. Mycket kan givetvis gå snett men förutsättningarna är bättre genom att man tar fram befolkningens egna kunskaper i samband med skapandet av plantagen och byggnationerna vilket annars ofta är fallgroparna när traditionellt biståndsarbete bedrivs.

Mitt mål som ambassadör är att under år 2015 kunna få göra ett besök på någon av Better Globes plantager och med egna ögon se hur det växer och gror. Mål är, som bekant, till för att sättas!

Vill även Du bli en del i detta arbete att få Afrikas öknar att grönska? Genom att köpa träd bidrar Du till att skapa arbetstillfällen som ger befolkningen nära plantagerna möjlighet att försörja sig själva genom eget arbete. Detta är ett indirekt bidrag till föräldrarna att kunna skicka sina barn till skolan och på så sätt kunna skapa en bättre framtid för barnen.

Dessutom binder träden koldioxid från atmosfären, minskar klimatförändringarna samtidigt som rötterna bidrar till att minska ökenspridningen genom att binda jorden och minska jorderosionen. Du kan genom att köpa 48 träd eller fler per år göra Dig själv och din familj koldioxidneutrala. Över tid kommer Du också att få en förväntad avkastning på dina träd vilket gör detta till en verklig vinna-vinna-situation.

www.betterglobe.com/21667 för mera information. Better Globe har organisationer i 60 länder vilket gör det till ett världsomspännande trädplanteringsprojekt.

 

 

 

 

Målen för i år…

Jag satte upp mål för 2013 som nu börjar uppfyllas.

Och att komplettera kunskapen som kostrådgivare med kunskaper om hur hormoner och signalsubstanser påverkar hälsa och välbefinnande genom livet, har varit ett av årets mål.

Ett par andra är att utbilda mig inom gravidmassage och babymassage. Kurserna är avklarade men kvar finns praktikfallen… en babymassagegrupp och ett antal kvinnor i olika skede av graviditeten. De båda målen är också på väg att uppfyllas och jag kommer att berätta mer om det vid senare tillfälle.

Kvar är de båda lite längre utbildningarna inom dels Grön Arena, som håller på till fram i maj månad, och Balansekonomis ”Du och din ekonomi”, som avslutas i februari.

De båda senare är mer övergripande företagarutbildningar som gäller andra än terapeuter. Och visst ger det energi både att träffa andra inom samma yrkeskategori och att träffa de som är företagare och håller på med helt annat. Så ska livet ju vara… lite av varje!

 

Nu händer det saker…

En dag med hormoner i fokus!
Misstänker Du att dina hormoner är i obalans? Hormonell obalans kan orsaka mycket ohälsa såsom PMS-besvär, migrän, vallningar, blödningar, låg ämnesomsättning och onormal trötthet men också allvarliga sjukdomar som fetma, hjärt-/kärlsjukdom och bröstcancer.

Vill Du lära Dig hur dina hormoner fungerar och vad Du kan göra för att förebygga eller rätta till obalanser? Då är det här något för Dig!

Tillsammans med Therese Renåker, min lärare och mentor vad gäller hormoner, erbjuder jag, Gunilla Edithsdotter en dag i kvinnohälsans tecken! Therese lär Dig det Du behöver veta om dina hormoner, hur din sinnrika kropp fungerar, och kanske viktigast av allt, konkreta råd om hur Du skapar balans! Du får också möjlighet att ställa just dina frågor och få svar på dina funderingar.


Först till kvarn, begränsat antal platser
Dag och tid: Lördag 15 februari kl 13:00 – 18-

Plats: Gustafsberg Uddevalla, i skolhuset, den stora gula tegelbyggnaden uppe på kullen. Konferenslokalen på andra våningen. Obs! ingen hiss.


Investering: 1395:-/per person. Kursen berättigar till friskvårdsbidrag.
Bokning senast 31 december:
• 1 person: 1195:-
• 2 personer: En betalar fullpris, dvs 1195:-, den andra går för halva priset, dvs 1795:- totalt.


Anmälan till gunilla@edithsdotter.se


Välkommen!
Gunilla Edithsdotter

Det blir som jag tänkt mig…

Sitter och summerar den gångna tiden och visst är det inte så här jag vill ha det! Lönearbetar temporärt inom något jag inte vill syssla med och det tar dessutom alldeles för mycket tid i förhållande till utfallet.

Skulle titta på ett program i SVTplay och råkade istället halka in på programmet om Olof Röhlander, utnämnd till Sveriges bäste föreläsare vid ett par tillfällen, och vars peptalk jag börjar varje måndagsmorgon med www.svtplay.se/video/1503512/talaren

Jag lyssnade till honom när han föreläste i Uddevalla för ett par(?) år sen och har därefter följt honom via måndagsmailet samt via Facebook www.facebook.com/olof.rohlander?fref=ts

Nu är det dags att mobilisera igen! Ja, jag vill ju inte ha det som jag har det! Jag ska tillbaka i företagarvärlden igen för det är där jag hör hemma och trivs! …och det blir ändå som jag tänkt mig!

Om tre veckor kommer jag att delta i ”Din kickoff till ett rikare liv” med Balansekonomi och Charlie Söderberg, ”känd från TV”.

Ja, det är mycket nu men om man inte tar ut riktningen och sätter ner foten kan det bli att man blir stående på ett ben för resten av ens liv… eller som jag håller på nu… doppar den lyfta foten i backen emellanåt så det blir som en cirkelrörelse och jag går i spinn runt min egen axel, dvs den fot som står kvar i marken.

Veckorna 42 och 43 blir intensiva kursveckor med totalt sju utbildningsdagar… fyra med gravidmassage, två med Grön Arena och så slutligen kick-off till ett rikare liv!

Däremellan och under tiden ska jag vila ut i mitt paradis på jorden…

 

 

 

Inför hösten…

Inte förr har midsommarhelgen passerat och redan börjar höstens planering. Nu gäller planeringen vilka fortbildningar jag ska gå. Samtidigt inser jag att det är mer än två månader sedan jag uppdaterade bloggen. Mycket vatten har runnit under broarna men nu är det historia och nya tag tas!

En del tycker det räcker med den påtvingade skolgången till och med gymnasiet och förstår inte alls vad kursen och utbildningar ska vara bra för efter det obligatoriska. Andra känner sig aldrig fullärda och alltid nyfikna på nya kunskaper och de som känner mig vet att jag nog kan räknas till den kategorin

Börjar med en webbaserad ”hormonutbildning”, sex kurstillfällen om 90 minuter vardera, i mitten av augusti. Kursen kan ses som ett komplement till kostrådgivningen då ”allt hör ihop och inget kan tas bort”.

I september blir det kanske några dagar i Dalarna och kurs i ”naturens rogivande kraft” med bland annat utomhusmatlagning. ”Kanske” beror på att kursen i första hand vänder sig till deltagare från Dala/Gävleborg-trakten men i mån av plats så…

I oktober är sedan dags för ”terapeutisk gravidmassage” i Göteborg. Ja, vad den kursen handlar om kanske förklaras i namnet? Alltså behandlande massage av gravida.

Som en given fortsättning blir det utbildning till instruktör inom babymassage. Också i Göteborg.

Det ser ut att kunna bli en givande höst med många nya kontakter… och återigen slår det mig att ”kunskapens paradox” är stark… ju mer man kan desto mer inser man att det finns att lära…

 

Tankar efter en dag ”i kyrkans tjänst”…

Idag har jag haft förtroendet att medverka med massage vid retreat i Herrestads församling. En intressant uppgift som jag fick första gången i höstas. Man genomför retreat en lördag på hösten och en på våren och innebär en dag med tystnad, egna tankar och reflektioner och den som vill måla, skriva, lyssna på musik, läsa eller bara vara kan göra detta fritt i kyrkorummet, i församlingshemmet eller vid lämplig väderlek, som idag, utomhus. Enskildhet tillsammans med andra.

Det är lätt att förledas att tro att en dag i tystnad är vilsam men så är det inte då ens egna tankar tränger sig på och vill göra sig påminda. Det är mycket vi gömmer i det ständiga brus vi omger oss med och när vi tystnar och inte interagerar med varann genom ord, ögonkontakt och så vidare kommer mycket upp till ytan.

Därför deltar både präst och diakon i retreaten och man kan boka samtalstid eller boka massage hos mig till kraftigt subventionerat pris. Även det ett efterfrågat inslag.

På det personlig planet känner jag mig mer och mer berörd för varje gång jag nu besöker min hembygds kyrkobyggnad där jag döpts, konfirmerats och, en gång i tiden, även vigts. Mina barn har också döpts där och konfirmerats men mer i släktleden än så blir det nog inte då de yngre flyttat lååångt bort från barndomsbygden. Utanför kyrkväggen finns familjegraven och det är väl mest för att fylla på där som man numera besöker kyrkan.
Tittade runt på den övre resp mellersta kyrkogården och det såg lite småstökigt ut men antagligen är det väl tjällossning även ”ovan där” som bidrar till oredan.
Aktuell kyrka har genomgått, åtminstone, tre stora renoveringar under min tid. Först tog man bort keruberna som bildade cirklar runt fästena för takkronorna och som såg ut som riktiga bokmärkesänglar och var ett sätt att stå ut med de då sååå långtradiga gudstjänsterna. Samtidigt målade man om kyrkbänkarna i en mild grön färg istället för den murriga brunvinröda som varit tidigare och taket kläddes med panel. Jag hoppas målningarna finns intakta där inunder eftersom keruberna som svävade högt upp i fönstervalven är borttagna.
Den senaste renoveringen skedde efter jag slutat vara aktiv i kyrkans verksamhet som kyrkokorist i både kyrkokören och gospelditon och nu är kyrkorummet en modern historia med grupprum längst ner mot entrén och altare och altarring har också byggts om. Om detta har jag ingen kommentar…

Koordination

Var ute och körde bil i morse, till Trollhättan, på de slingriga vägarna via Lilla Edet. Det var en behaglig färd med väldigt lite trafik. Det fick mig att känna efter vad bilkörandet är och hur min kropp fungerar vid detta ”görande”.

Tänk ändå vilken fantastisk mekanism… ögat ser att vägen svänger och en mikrosekund, eller nå’t sån’t, senare följer kroppen med i rörelsen och armar och händer vrider ratten så där lagom mycket så att bilen, för det mesta, fortsätter att följa vägsträckningen.

Det är sån’t här jag ofta kommer att fundera och reflektera över när saker och ting sker med automatik. Tankar värda att tänkas… även de.

 

Paus med Harmonikören…

Idag kom jag, av en händelse, att lyssna till Harmonikören när de hade framträdande på ”hyllan” på Bohusläns Museum. Lyssnandet gav också tillfälle till reflektion över min egen tid som kyrkokorist. Det är nu ungefär tio år sedan jag la sången åt sidan och efter det har jag knappt heller sjungit för mig själv, så visst känns det definitivt. Idag fick jag återuppleva känslan av sångarglädje när jag lyssnade till ”damkören” och visst är den speciell på många sätt. På samma sätt kan jag ibland känna när jag lyssnar till någon ”söndagsgudstjänst” i radions P1. Ibland funderar jag på att söka någon ny körkontakt men känns ambivalent… dels vill jag öva mycket och utvecklas i min sång… dels vill jag inte lägga tid på krävande uppsjungningar inför publik men gör man inte det så förlorar man en del av sporren att gå vidare. Ja, det tål att tänkas på…

Orsaken till att jag hamnade på ”hyllan” idag var att jag tog en sväng in på Bohusläns Museum i mellantiden jag fick mellan två viktiga bankbesök. Idag var det nämligen dags för ”upp till bevis” och förfrågan om lånelöfte för mitt framtida och fortsatta företagande. För säkerhets skull har jag kontaktat två olika banker och därmed två olika kontor. Bemöttes på båda ställen professionellt men ändå så olika och annorlunda… På  ena stället satte vi oss i ett litet konferensrum utan dator eller ”räknemaskin” och jag presenterade min affärsplan och tillhörande budget med ”skämtsamt allvar”. De som känner mig vet att jag är en skrivande mänska som inte gillar stela uppställningar som budget och kalkyl men som kan hantera sina pengar i verkliga livet så ingen skugga kan falla där. Alltså… har jag beskrivit min verksamhet med ord, på totalt 13 fullskrivna sidor, och låtit ett proffs överföra det hela till siffror… Och nu skulle jag ”stå till svars” för dessa…

På det andra stället var det kontorsmiljö som gällde, med både dator och ”räknemaskin”, och siffrorna i budgeten nagelfors och ifrågasattes och jag svarade så gott jag kunde. Detta möte gick lite snabbare än det förra men jag kände mig nöjd efter båda, ändå.

Nu återstår det att vänta, igen, på både diverse protokoll och ev lånelöfte från respektive bank.

I övrigt regnar det stilla idag och det är, bara det, en glädjande nyhet!

 

 

 

En dag av glädje…

En helt vanlig dag på jobbet är en dag fylld av glädje. Jag känner mig utvald, bortskämd och välsignad när jag möter alla dessa människor och vi har ett ömsesidigt utbyte.

Jag har inte bara arbetat idag. Jag har även hunnit lyssna på radio och då bland annat om värdet av HLR-kunskap (hjärtlungräddning) då minuterna i samband med ett hjärtstopp är så viktiga. 6 minuter lär man ha på sig från det hjärtat stannat tills skadorna blir bestående. Chansen till räddning sjunker med 20% för var minut som går. Att i det läget vänta på ambulans utan att något görs är ju bara så förkastligt. Jag gick min senaste vuxen-HLR för ganska precis ett år sedan och då innehöll kursen också momentet med hjärtstartare. Innan dess har det varit ett antal kurser och det är viktigt att uppdatera sin kunskap minst vart femte år. Och det stämmer nog för värderingen av de olika momenten har ändrats under tiden det gått mellan mina båda senaste kurser. I storstäderna, i alla fall i Stockholm, finns på prov en sms-tjänst man kan ansluta sig till om man kan HLR och om man befinner sig inom 500m från den plats den behövande finns så larmas man av SOS-Alarm i väntan på ambulans. Jag skulle inte tveka att vare sig anmäla mig eller släppa vad jag har för händer om larmet går. Det är lätt att tro, när man tänker på det så här, att man inte kan de rätta greppen om det skulle bli skarpt läge. Så kan man även tänka när det gäller ”Heimlich-manöver” om någon sätter i halsen. Men jag kan lova att det fungerar.. och man tänker inte utan bara gör… För ungefär 15 år sedan fick jag anledning att pröva Heimlich-manöver på en kollega som hade satt i halsen, och börjat förlora ansiktsfärgen, och det funkar… En elektrisk hjärtstartare ska också inhandlas när jag kommer på plats i ”Framtiden”. Mätt i kronor och ören är en sådan mekapär dyr men hur ”dyrt” är det inte att behöva konstatera att det blev för sent… och inget gjordes!?

Nu närmar sig en av de större helgerna, påsken, och jag väntar på den obligatoriska kallelsen från blodcentralen för tappning av mitt värdefulla 0+ -blod. Tre gånger om året får jag som kvinna lämna blod och i mitt fall sammanfaller tappningarna med tre stora trafikhelger… jul, påsk och skolstart… Ibland kan man fundera över om man gjort någon nytta i någon specifik situation? Att lämna blod är inte bara att hjälpa andra utan, rent krasst, så är det en egen hälsokontroll också. Alltså en friskvårdsåtgärd, egenvård, helt i linje med vad jag förespråkar som eget ansvarstagande.

Något annat jag förespråkar är genomförande av ett BOT-avdrag, där BOT står för precis vad det är och ingen förkortning som ROT och RUT. Tänk att få göra avdrag med halva kostnaden för massage upp till 50 000:- per år och vuxen skattskyldig person i Sverige. Vilka möjligheter som öppnas för både enskilda personer och oss terapeuter.

I natt blir det fullmåne… sova gott eller sova oroligt?

 

I rörelse

Plötsligt väcktes minnet av ett par dikter av Karin Boye…

Jag väljer att börja med:

I rörelse

Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd

Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen där man sover blott en gång blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr, Oändligt är vårt stora äventyr!

ur För trädets skull utgiven 1935

För mig har den innebörden att inte slå sig till ro, i alla fall inte psykiskt och mentalt utan med nyfikenhet och tillförsikt se framtiden än. Så… lägg din våtvarma trygghetsfilt åt sidan och följ med på äventyr!